Blue whale-spel

Spelet Blue Whale är ett påstått, men inte bevisat, fenomen som hävdas existera över hela världen. Det sägs att det fungerar som ett internationellt nätverk. Spelet pågår över en 50-dagars period och innefattar flera självskademoment. Det slutliga målet är att spelaren ska ta livet av sig. Det är dock inte bekräftat att en sådan rörelse existerar över huvud taget.Det rapporterades om Blue Whale för första gången i en artikel i den ryska tidningen Novaya Gazeta, som kopplade ihop flera självmord bland barn med en grupp vid namn F57 som fanns på det ryska sociala nätverket VKontakte. Det bröt ut moralpanik i Ryssland, även om artikeln senare blev kritiserad för att basera sig på helt och hållet obekräftade spekulationer.

Obekräftade uppgifter

Inga av självmorden kunde senare bekräftas vara kopplade till gruppen och inga av de självmord som det talades om kunde över huvud taget bevisas vara kopplade till några gruppaktiviteter. Det var den ryska journalisten Galina Mursaliyeva som först skrev om det påstådda fenomenet. Det gällde så mycket som 130 ungdomar som alltså skulle ha begått kollektiv självmord genom gruppen.

Namn och organisation

Det finns de som har påstått att rörelsens namn kommer från ett ryskt band som heter Lumen. Andra säger att det handlar om att valar ibland hittas uppspolade och hjälplösa på stränder, där de ibland dör om de inte får hjälp av någon. Spelet sägs vara en relation mellan en administratör och en deltagare och alltid utspela sig på sociala medier.

Regler och kritik

Det sägs att spelet inleds genom att administratören instruerar deltagaren att göra uppgifter som till att börja med kan verka oskyldiga. Efter hand trappas den självskadande och destruktiva dimensionen i aktiviteterna upp och till slut beordras deltagaren att ta livet av sig. Rykten om denna typ av spel är hårt kritiserade för att handla om spridning av moralpanik gällande sociala medier.